COFFEE CORNER COMMUNICATION  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

COFFEE CORNER COMMUNICATION verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je die zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

COFFEE CORNER COMMUNICATION verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze mailing/nieuwsbrieven en aanbiedingen
 • bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • informeren over wijzigingen aan onze diensten en producten
 • leveren van diensten 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

COFFEE CORNER COMMUNICATION bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Je persoonsgegevens:

 • Voor het uitvoeren van onze diensten
 • Voor onze administratie en belastingplicht

–> Bewaartermijn: 7 jaar

 • Voor het verlenen van service

–> Bewaartermijn: Wij slaan je persoonsgegevens op als je goederen of diensten hebt besteld. Deze blijven behouden tenzij je een verzoek indient voor verwijdering van je gegevens. Rekening houdende met de intellectuele eigendom op bepaalde creaties is het van belang om je gegevens te bewaren. Met deze gegevens doen wij na afhandeling van je bestelling op zich uiteraard niets meer, tenzij je ons benadert voor bepaalde diensten.

Je e-mailadres:

 • Om je te informeren over de status van uw opdracht       
 • Om je een mailing te sturen indien je daarvoor toestemming hebt gegeven.

–> Bewaartermijn: tot uitschrijving

Je bankgegevens:

 • Om betalingen te verwerken

–> Bewaartermijn: 7 jaar

We delen deze persoonsgegevens slechts met derden indien noodzakelijk 

COFFEE CORNER COMMUNICATION  deelt je persoonsgegevens met derden, doch uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. COFFEE CORNER COMMUNICATION  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De partijen met wie wij je gegevens delen:

Persoonsgegevens: eventuele onderaannemers

Bankgegevens: betalingsdienstaanbieders

E-mailadres: Verzorgen van onze mailing / het versturen van een klantenbeoordeling 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door COFFEE CORNER COMMUNICATION  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens zenden naar elke@cccommunication.be.

COFFEE CORNER COMMUNICATION wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/